25/2/2016 – AMNESTY INTERNATIONAL OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZA 2015/16

19/2/2016 – UOČI SVJETSKOG DANA SOCIJALNE PRAVDE: ZAŠTITITI NAJUGROŽENIJE OD ISKLJUČENJA STRUJE
19/02/2016
Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014
28/02/2016

25/2/2016 – AMNESTY INTERNATIONAL OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZA 2015/16

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je juče objavila Izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu za 2015/2016.

U izvještaju se navodi da su prijetnje i napadi na nezavisne medije i novinare nastavljeni, a da je mali broj napadača priveden pravdi. Navodi se i da je policija koristila pretjeranu silu za vrijeme masovnih protesta koje su opozicione partije organizovale protiv propusta Vlade da suzbije siromaštvo, kriminal i korupciju. U izvještaju se pominje i obustavljanje istrage u slučaju napada na novinara Tufika Softića kao i medijski napad TV Pink M na direktoricu HRA povodom njenog zalaganja za prava žrtve trafikinga.

Original Izvještaja na engleskom jeziku je dostupan ovdje. Dio koji se odnosi na Crnu Goru je na 255. i 256. str.

Prevod Izvještaja je dostupan ovdje.