23/12/2015 – VAŽAN KORAK KA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA: SKUPŠTINSKI ODBOR ODLUČIO DA ODRŽI KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

21/12/2015 – SKUPŠTINA DA POKRENE POSTUPAK PROTIV POSLANIKA RADULOVIĆA ZBOG INCIDENTA U PROSTORIJAMA MEDIJA VIJESTI
21/12/2015
Srećna Nova godina !
25/12/2015

23/12/2015 – VAŽAN KORAK KA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA: SKUPŠTINSKI ODBOR ODLUČIO DA ODRŽI KONSULTATIVNO SASLUŠANJE

Pozdravljamo odluku skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da prihvati inicijativu HRA i organizuje konsultativno saslušanje – raspravu – o potrebi izmjena i dopuna Zakona o medijima. To je veoma važan korak ka modernizaciji osnovnog sistemskog zakona o medijima, koji je od ključnog značaja za slobodu izražavanja i pravo javnosti na informisanje. Posebno ohrabruje činjenica da je Odbor jednoglasno odlučio da je ovakva rasprava potrebna. Očekujemo da se rasprava zakaže čim Skupština počne sa radom u 2016. godini.

HRA je 10. novembra uputila Odboru inicijativu o održavanju konsultativne rasprave o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima. U prilog inicijativi dostavili smo Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima, koji je u julu 2015. izradila radna grupa u sastavu: Azra Jasavić, poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA. Ovaj projekat je ostvaren zahvaljujući podršci Australijske ambasade u Beogradu.

Pored izmjena i dopuna koje bi trebalo da doprinesu usklađivanju Zakona o medijima sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, radna grupa je predložila i osnivanje sveobuhvatnog Fonda za medijski pluralizam, propisivanje postupaka i kriterijuma za transparentno oglašavanje države u medijima, kao i preciziranje prava novinara u odnosu na osnivače medija.

Na sjednici održanoj 7. decembra 2015, Odbor je zaključio sljedeće:

”Povodom izjašnjavanja o održavanju Konsultativne raspraveo potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima, po inicijativi NVO Akcija za ljudska prava, Odbor je jedinstvenog stava da je na osnovu pomenute inicijative, svih procesuiranih predloga zakona iz ove oblasti i problematike pomenute u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, u narednom periodu, potrebno organizovati konsultativno saslušanje (raspravu). U vezi sa tim, Odbor će pozvati sve predlagače i kompetentne stručnjake zbog davanja doprinosa poboljšanju i unaprjeđenju pitanja iz ove oblasti.” (http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-politicki-sistem-pravosude-i-upravu/aktuelnosti/item/4615-odrzana-107-sednica-odbora-za-politicki-sistem-pravosude-i-upravu)

Tim Akcije za ljudska prava