HRA o zabrani satiričaru da učestvuje na kotorskom festivalu

ZABRAN SUDSKOG SAVJETA
17/09/2019
Monitor: Tea Gorjanc Prelević, direktorica Akcije za ljudska prava: Pravosudni sistem i svi u njemu zreli za ozbiljno preispitivanje
20/09/2019

HRA o zabrani satiričaru da učestvuje na kotorskom festivalu

Izvor: Facebook profil Gorana Jovanovića, alias Timur Tmurni

Akcija za ljudska prava (HRA) protestuje zbog odluke vlasti Opštine Kotor da zabrani učešće satiričara Gorana Jovanovića, alias Timur Tmurni, na festivalu Kotorski krug. Jovanović je sa Teofilom Pančićem sinoć trebalo da govori na panelu “Kultura dijaloga”. U demokratskom društvu je neprihvatljivo da vlast o javnom trošku zabranjuje slobodu izražavanja. Politička partija (DPS, SD, HGI i LP u ovom slučaju) može da odluči da svojim novcem ne finansira svoje kritičare, ali javni novac ne smije da se koristi tako da zabrani slobodu govora. Festival je javna scena, na kojoj je svako mogao da polemiše s Jovanovićem. Zabranom njegovog nastupa, kotorska vlast je onemogućila tu polemiku i ugrozila kulturu građanskog dijaloga koju je festival pokušavao da promoviše.

Podsjećamo da je jedino objašnjenje zabrane nastupa satiričara Jovanovića stiglo od Marine Dulović, sekretarke za kulturu opštine Kotor, koja je rekla: “Kao pokrovitelji festivala i neko ko pruža dio logistike za njegovo održavanje, smatramo da imamo pravo da utičemo na program te manifestacije”.