Zajedno do pravde: Pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina

Opsada Dubrovnika 1991 – 1992: Sjećanja na rat da se zlo ne ponovi
05/12/2023
32 GODINE OD AGRESIJE JNA NA DUBROVAČKO PODRUČJE I GRANATIRANJA STAROG GRADA
06/12/2023

Zajedno do pravde: Pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina

Projekat “Zajedno do pravde: Pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina” podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat će se sprovoditi 18 mjeseci, u periodu od 1. decembra 2023. do 31. maja 2025. godine.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške žrtvama ratnih zločina za ostvarivanje krivične pravde i drugih vidova reparacija, i to kroz, unapređenje uslova za ostvarivanje vladavine prava i dobrosusjedskih odnosa u regionu.

Specifični ciljevi projekta su:

 • informisanje žrtava ratnih zločina o njihovim pravima i njihovo osnaživanje pravnom i psihološkom podrškom u krivičnom postupku i postupcima za naknadu štete u CG;
 • poboljšanje položaja žrtava ratnih zločina u CG u pogledu ostvarivanja njihovog prava na reparacije u vidu naknade štete, socijalne podrške i memorijalizacije;
 • poboljšanje uslova za saradnju država u regionu u cilju procesuiranja i kažnjavanja ratnih zločina.

Predloženi projekat će dovesti do ostvarivanja tri specifična rezultata:

 • Rezultat 1: Žrtve ratnih zločina će biti informisane o svojim pravima i osnažene pravnom i psihološkom podrškom u krivičnom postupku i postupcima za naknadu štete u CG.

Postavljen rezultat ostvariće se kroz sledeće aktivnosti:

 1. Izrada priručnika o pravima žrtava seksualnog nasilja u krivičnom postupku u CG i njegovu distribuciju u BiH.
 2. Sprovođenje obuke svog osoblja, advokata i pripadnika državnih službi za pružanje podrške žrtvama o načinima adekvatnog intervjuisanja bez ponovne traumatizacije.
 3. Pružanje besplatne pravne i psihološke podrške žrtvama ratnih zločina u svim fazama predkrivičnog i krivičnog postupka.
 • Rezultat 2: Položaj žrtava ratnih zločina u CG u pogledu njihovog prava na reparacije biće unaprijeđen.

Postavljen rezultat ostvariće se kroz sledeće aktivnosti:

 1. Izrada nacrta politike sjećanja.
 2. Diskusija nacrta politike sjećanja.
 3. Sprovođenje medijske kampanje o značaju memorijalizacije mjesta ratnih zločina u cilju sprječavanja njihovog ponavljanja i očuvanja uspomene na žrtve.
 4. Analiza ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rate za sve žrtve ratnih zločina u CG.
 5. Kampanja javnog zagovaranja u cilju ostvarivanja prava i propisivanja statusa civilne žrve rata.
 • Rezultat 3: Uslovi za saradnju država u regionu u cilju procesuiranja i kažnjavanja ratnih zločina biće unaprijeđeni.

Postavljen rezultat ostvariće se kroz sledeće aktivnosti:

 1. Izrada stručnog mišljenja na temu politike procesuiranja ratnih zločina – suđenje u odsustvu, pretpostavke za ustupanje predmeta i rješavanje problema „ne bis in idem“ u odnosu na BiH.
 2. Izrada izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse).
 3. Organizovanje regionalne konferencije.

 

Koordinatorka projekta: Elizabeta Mrnjačević (elizabeta@hraction.org)