3/2/2014 Rasprava o inicijativi da se novinarima obezbijedi pojačana krivičnopravna zaštita

31/1/2014 Predstavljen izvještaj “Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori”
31/01/2014
3/2/2014 Povodom ponavljanja grafita – govora mržnje na fasadi Osnovne škole ”Drago Milović” u Tivtu
03/02/2014

3/2/2014 Rasprava o inicijativi da se novinarima obezbijedi pojačana krivičnopravna zaštita