Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Akcija za ljudska prava (HRA) prati presude koje Evropski sud za ljudska prava donosi u odnosu na Crnu Goru.

U tabeli 1 navedene su sve presude u odnosu na Crnu Goru koje su donijete do danas, zajedno sa sažetim pregledom njihove sadržine. U tabeli 2 presude su grupisane prema članovima Evropske konvencije o ljudskim pravima na koje se odnose. Zvanični prevodi ovih presuda nalaze se na internet stranici www.sudovi.me.

Tabele su sačinjene zahvaljujući saradnji Akcije za ljudska prava sa Evropskom asocijacijom za pravo i finansije (EALF). Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija. Urednica projekta je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.