Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19

Tea Gorjanc Prelević: Šansa da se izađe iz devedesetih
11/09/2020
PORTAL IN4S PO PRIJAVI HRA UKLONIO NEZAKONITE KOMENTARE ISPOD TEKSTA O EMISIJI NOVINARKE DUŠKE PEJOVIĆ
18/09/2020

Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19

Akcija za ljudska prava je, u periodu od maja do jula 2020. godine, sprovela projekat ,,Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19“, uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Podgorici.

Cilj projekta je bio da pomogne ljudima kojima su državni organi ugrozili i prekršili prava na slobodu govora i privatnost u borbi za zaštitu tih prava, pružajući im razrađenu argumentaciju o međunarodnim standardima. Izvještaj objavljen na kraju projekta „Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19“ daje obrazloženu kritiku postupanja državnih organa tokom prvog talasa koronavirusa, s ciljem da utiče na to da se iste povrede slobode govora i privatnosti ne ponavljaju. U izvještaju su analizirana četiri slučaja lišavanja slobode i procesuiranja osoba zbog objavljivanja glasina o korona virusu na društvenim mrežama, kao i slučaj objavljivanja imena i adresa preko 2000 ljudi u samoizolaciji zbog sumnje na zarazu kovidom-19.

 

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST