1/7/2015 – NAJAVA RASPRAVE O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

30/6/2015 – Reagovanje na odbijanje spomenika žrtvama Deportacije BiH izbjeglica
30/06/2015
2/7/2015 – ODRŽANA RASPRAVA O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA
02/07/2015

1/7/2015 – NAJAVA RASPRAVE O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Rasprava o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA), održaće se sjutra, 2. jula 2015 u hotelu Ramada sa početkom u 10:30.

Na raspravi će, pored amabasadorke Australije u Beogradu Nj.E. g-đe Džulije Fini, govoriti i ministar pravde g-din Zoran Pažin, kao i ministar kulture g-din Pavle Goranović. Između ostalih, prisustvo je potvrdila i većina pozvanih poslanika, sudija, urednika medija i advokata.

Radna grupa HRA je kao polazište za razgovor i usaglašavanje, pripremila i učesnicima sjutrašnjeg skupa dostavila predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima kojima se precizira pravo na privatnost, dužna novinarska pažnja i osnovi za isključenje odgovornosti novinara za štetu, precizira pravo na objavljivanje ispravke i odgovora i propisuju kratki rokovi u postupku za ostvarivanje tog prava (dostupan ovdje). HRA je 2010. godine predložila slične izmjene i dopune Zakona o medijima u okviru šireg Predloga reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori, koji je obuhvatao i izmjene Ustava i Krivičnog zakonika. U međuvremenu je jedino došlo do izmjena Krivičnog zakonika u pravcu dekriminalizacije krivičnih djela Klevete i Uvrede, što je nedovoljno da bi se zaštitila ljudska prava na slobodu izražavanja i privatnost u medijima.

Zahvaljujući podršci Australijske ambasade, HRA je okupila Radnu grupu u sastavu: g-đa Azra Jasavić, poslanica Pozitivne Crne Gore, g-đa Draginja Vuksanović, poslanica Socijaldemokratske partije Crne Gore, g-din Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, g-din Goran Đurović, član Savjeta RTCG i predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca, predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO-Saradnjom do cilja, g-đa Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA, uz savjetodavnu pomoć g-dina Petera Noorlandera, stručnjaka za medijsko pravo i direktora NVO Media Legal Defence Initiative iz Londona. Radna grupa će precizirati predlog u skladu sa zaključcima i preporukama sa rasprave.

Sjutra ćemo otvoriti raspravu i o potrebi za drugim izmjenama i dopunama Zakona o medijima po uzoru na zakone o medijima u regionu.

Pozivamo vas da prisustvujete raspravi i o njoj obavijestite širu javnost.

Dnevni red je dostupan ovdje.

Tim Akcije za ljudska prava