6/12/2013 Predstavljanje drugog izvještaja “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

15/11/2013 HRA učestvovala u okruglom stolu “Otvaranje pregovaračkog procesa u okviru poglavlja 23 – Da li smo spremni ili ne”
25/11/2013
10/12/2013 Međunarodni dan ljudskih prava obilježen u Podgorici performansom „Powerwalk“
10/12/2013

6/12/2013 Predstavljanje drugog izvještaja “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava je 6. decembra, u PR centru predstavila drugi izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” koji je nastao na osnovu praćenja rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori u periodu od marta do oktobra 2013. godine.

Autori izvještaja su Dragoljub Duško Vuković, u odnosu na štampane medije i portale, i Marijana Buljan, u odnosu na centralne informativne emisije pet najgledanijih televizija. Urednica je Tea Gorjanc Prelević.

Ovo je drugi izvještaj u okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi od septembra 2012. uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici. Cilj projekta je podrška novinarskim, tj. medijskim samoregulatornim tijelima u Crnoj Gori da objektivno i ujednačeno primjenjuju Kodeks novinara Crne Gore i tako štite i ljudska prava. U okviru projekta svim samoregulatornim tijelima, kao i redakcijama medija i pojedinačno novinarima u Crnoj Gori dostavljamo i biltene o razvoju prakse Evropskog suda za ljudska prava od značaja za slobodu izražavanja i zaštitu prava na privatnost.

Dnevni red događaja je dostupan ovdje.

* * * * *

Drugi izvještaj: “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”cg

Prezentaciju sa grafikonima (Microsoft PowerPoint) možete preuzeti ovdje.
Prezentaciju sa grafikonima (PDF) možete preuzeti ovdje.

cg

* * * * *

Uvodna izlaganja:

Tea Gorjanc Prelević

Ian Whitting, ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori

Dragoljub Duško Vuković – predstavljanje izvještaja o štampanim medijima i portalima

Marijana Buljan – predstavljanje izvještaja o televizijskim stanicama

* * * * *

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

* * * * *

HRA je 11. decembra 2013. Anteni M i Medijskom savjetu za samoregulaciju uputila reagovanje na izjave Ranka Vujovića, izvršnog sekretara MSS-a, da je u HRA izvještajima “iznesen stav da MSS nema pravo da radi posao kojim se bavi” i da ne žele saradnju sa HRA “zbog tog laičkog pristupa prema samoregulaciji u Crnoj Gori…”. Reagovanje je dostupno ovdje.

Antena M je 17. decembra objavila reagovanje HRA, koje je dostupno na linku: http://antenam.net/web/index.php/drustvo/3894-reagovanje-hra-mss-daje-netacne-ocjene