30/12/2013 Odgovor HRA na reagovanje organizatora konferencije „Riječ, slika, neprijatelj“

27/12/2013 Kampanja napada na ”Vijesti”: Eksplozija bombe 26.12.2013.
27/12/2013
31/12/2013 Povodom napada na prostorije NTV Montena – apel za više tolerancije u 2014.
31/12/2013

30/12/2013 Odgovor HRA na reagovanje organizatora konferencije „Riječ, slika, neprijatelj“

Akcija za ljudska prava je danas uputila zahtjev za objavljivanjem odgovora portalu Cafe del Montenegro, na kojem je u subotu, 28. decembra, objavljeno reagovanje organizatora konferencije na otvoreno pismo koje je izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, uputila organizatorima konferencije 19. decembra.

Otvoreno pismo g-đe Gorjanc Prelević je dostupno ovdje.

Reagovanje organizatora konferencije, koje je objavljeno na portalu Cafe del Montenegro je dostupno ovdje, a u integralnom obliku ovdje.

Odgovor g-đe Gorjanc Prelević na reagovanje je dostupno u integralnom obliku ovdje, kao i na portalu Cafe del Montenegro ovdje.