6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

5/4/2016 HRA OSUĐUJE NAPAD NA ADVOKATA AKOVIĆA
05/04/2016
15/4/2016 KA ZAŠTITI NAJUGROŽENIJIH OD ISKLJUČENJA STRUJE
15/04/2016

6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Vrhovno državno tužilaštvo je uputilo spise predmeta Specijalnom državnom tužilaštvu da ispita da li su državni tužioci i službenici policije koji su bili zaduženi za istragu napada na novinara Tufika Softića izvršili krivična djela iz nadležnosti tog tužilaštva, kaže se u pismu državnog tužioca Petra Kapucija HRA.

pismu Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević i advokat Tufika Softića Dalibor Tomović obrazložili su zašto smatraju da je napad na Softića iz 2007. godine nedjelotvorno istražen i zatražili su od VDT da obezbijedi utvrdjivanje odgovornosti nadležnih za sprovodjenje te istrage. Prethodno je predsjedavajuća radne grupe Komisije za praćenje istraga napada na novinare Mila Radulović istim povodom takođe pisala VDT-u.

Softićev advokat Dalibor Tomović je zbog nedjelotvorne istrage podnio ustavnu žalbu, a podnijeće uskoro i gradjansku tužbu protiv države za naknadu štete. Pravno zastupanje novinara Tufika Softića omogućila je organizacija Media Legal Defense Initiative iz Londona, koja je 2015. godine dobila nagradu Kolumbija univerziteta u Njujorku za slobodu izražavanja.

Detaljnije u tekstu portala Prelistaj.mehttp://www.prelistaj.me/2016/04/05/specijalni-tuzilac-katnic-provjerava-ko-je-opstruirao-istragu-za-napad-na-novinara-tuf

Tim Akcije za ljudska prava