24/11/2010 Obavještenje o odluci Ministarstva pravde da poništi rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva kojim je Akciji uskraćen pristup informacijama o napretku istraga u 12 slučajeva

17/11/2010 PREDLOG REFORME ODGOVORNOSTI ZA POVREDU ČASTI I UGLEDA U CRNOJ GORI (ZAKONA O KLEVETI I UVREDI)
17/11/2010
Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori
24/11/2010

24/11/2010 Obavještenje o odluci Ministarstva pravde da poništi rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva kojim je Akciji uskraćen pristup informacijama o napretku istraga u 12 slučajeva

Akcija za ljudska prava je 12.05.2010. godine podnijela  zahtjev za pristup informacijama Vrhovnom državnom tužilaštvu u kojem smo tražili informacije koje se odnose na procesuiranje sljedećih slučajeva: slučaj zlostavljanja pritvorenika ZIKS Spuž 2005. godine; slučaj prijetnji Aleksandru Zekoviću, 2007. godine; slučaj prebijanja pritvorenice ZIKS Spuž, Vladane Kljajić, 2008. godine; istragu navoda o mučenju pripadnika grupe SDA 1994.godine, koje je jedan od pripadnika grupe, Ibrahim Čikić, objavio u knjizi “Gdje sunce ne grije” 2008. godine; slučaj navoda o nezakonitoj primjeni mjera tajnog nadzora nad sudijama Višeg suda u Podgorici; slučaj ubistva Duška Jovanovića; slučaj napada na Jevrema Brkovića i ubistva njegovog tjelohranitelja Srđana Vojičića; slučaj prebijanja novinara Tufika Softića; istragu navoda o djelovanju “fudbalske mafije” u Crnoj Gori; istragu  navoda veterinarske inspektorke Mirjane Drašković o korupciji na visokom nivou u oblasti izdavanja dozvola za uvoz hrane u Crnu Goru; istragu prebijanja Aleksandra Pejanovića u pritvorskoj jedinici CB Podgorica i istragu prijava o zlostavljanju lica lišenih slobode u policijskoj akciji “Orlov let”. (Zahtjev dostupan na linku: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/zahtjev-1205.pdf ).

Od Vrhovnog državnog tužilaštva 01.10.2010. dobili smo rješenje kojim se navedeni zahtjev odbija. U obrazloženju je navedeno da zahtjev treba odbiti jer ne zadovoljava uslove navedene u Vodiču za pristup informacijama Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, pa se pristup informaciji ne može ostvariti shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama već shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku, kojim je propisan način i postupak korišćenja prava na pristup dokazima i podacima u krivičnom postupku. (Rješenje dostupno na linku: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/rjesenje-vdt-0110.pdf )

U žalbi koju je Akcija za ljudska prava podnijela Ministarstvu pravde 08.10.2010. naveli smo da nijesmo zahtijevali pristup dokazima i spisima iz krivičnog postupka, jer nemamo informacije da li je, i ako jeste protiv koga, krivični postupak uopšte pokrenut u nekim slučajevima navedenim u zahtjevu. Dalje smo naveli da smo zahtijevali informaciju kada i koje istražne radnje su sprovdene u odnosu na pomenute slučajeve, odnosno ima li napretka u pojedinim istragama i u kojoj fazi se nalaze pokrenuti postupci.

Pored pozivanja na zakonske propise, naveli smo i da smatramo da javnost ima pravo da zna tražene informacije koje se odnose na pomenute slučajeve, odnosno da odbijanje zahtjeva od strane  državnog tužilaštva ne doprinosi unapređenju povjerenja javnosti u rad pravosuđa, što je propisano kao jedan od ključnih ciljeva Strategije reforme pravosuđa Crne Gore. (Žalba dostupna na linku: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/zalba-min-pravde-0710.pdf )

Nakon što je Akcija za ljudska prava 03.11.2010. podnijela tužbu Upravnom sudu, zbog ćutanja administracije – nedonošenja rješenja po žalbi, protiv Ministarstva pravde, 24.11.2010. primili smo dopis iz Upravnog suda u kojem nas obavještavaju da je Ministarstvo pravde 22.10.2010. donijelo rješenje kojim je poništeno rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva i predmet vraćen na ponovni postupak. (Rješenje dostupno na linku: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/rjesenje-24-11-2010.pdf )

U rješenju Ministarstva pravde se navodi da Vrhovno državno tužilaštvo nije navelo potpune i jasne razloge za odbijanje zahtjeva Akcije za ljudska prava u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, čime je počinjena povreda pravila postupka iz Zakona o opštem upravnom postupku.

Kako je Ministarstvo pravde, u svom rješenju, ukazalo na propuste i naložilo Vrhovnom državnom tužilaštvu donošenje novog, zakonitog rješenja, Akcija za ljudska prava se nada da javnost ovoga puta neće ostati uskraćena za tražene informacije u skladu sa Ustavom i Zakonom garantovanim pravom javnosti da zna.

 

Drugo rješenje VDT kojim je odbijen pristup informacijama u odnosu na 12 slučajeva kršenja ljudskih prava

Rješenje Ministarstva pravde kojim se odbija žalba Akcije na ovo rješenje VDT

Drugo rješenje VDT kojim je odbijen pristup informacijama u odnosu na slučajeve u Komanskom mostu

Rješenje Ministarstva pravde kojim se odbija žalba Akcije na ovo rješenje VDT