SMCG I HRA: ISTRAŽITI NAPAD NA ESADA KOČANA

Portal Vijesti: Gorjanc Prelević: Leposavić ne može da vodi ka EU
29/03/2021
ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU MARTINOVIĆ PROTIV CRNE GORE
01/04/2021

SMCG I HRA: ISTRAŽITI NAPAD NA ESADA KOČANA

Izbor: balcanicausaso.org

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) i Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuju napad na glavnog i odgovornog urednika nedjeljnika „Monitor” Esada Kočana i pozivaju nadležne organe da adekvatno istraže slučaj i kazne počinioca. Posebno zabrinjava činjenica što je, prema objavljenim podacima, napadač višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela nasilja i što se incident desio ispred ulaza zgrade u kojoj Kočan živi.

Ovo je već treći napad na novinare/ke u Crnoj Gori samo u posljednjih 15 dana. To pokazuje da je sigurnost novinara/ki, ali i drugih građana u našoj zemlji ugrožena, a što je, uglavnom, posljedica podgrijavanih političkih strasti u društvu posljednjih mjeseci.

I ovaj napad ukazuje da je neophodno dodatno zaštititi novinare/ke u Crnoj Gori pa podsjećamo da Akcija za ljudska prava (HRA) to predlaže već više od 10 godina. Od 2014. godine HRA i SMCG zajedno zagovaraju izmjene i dopune Krivičnog zakonika u cilju jače krivičnopravne zaštite novinara/ki,  što je dovelo do toga da 2017. godine uputimo i predloge amandmana za izmjenu Krivičnog zakonika. Tada smo predložili uvođenje novih krivičnih djela – Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, kao i dopune postojećih krivičnih djela Teško ubistvo i Teška tjelesna povreda, ali ti predlozi nažalost nijesu usvojeni.

Nadamo se da će uskoro doći do konkretne zakonodavne aktivnosti kojom će se obezbijediti jača zaštita novinara/ki, kao i da će reforme u policiji dovesti do napretka u otkrivanju i kažnjavanju dosadašnjih napada. Time bi se poslala jasna poruka da su napadi na novinare/ke neprihvatljivi u društvu koje teži članstvu u Evropskoj uniji i odvratili budući napadači od sličnih pokušaja.