Poreska reforma za podršku NVO projekata za unapredjenje ljudskih prava

Pravna pomoć / Legal aid
25/07/2007
Regionalni izvještaj o ljudskim pravima za 2005. i 2007. godinu / 2005 and 2007 Regional Human Rights Report
26/07/2007

Poreska reforma za podršku NVO projekata za unapredjenje ljudskih prava

– Akcija za ljudska prava je od novembra 2005. do juna 2006. koordinirala regionalnim projektom u kojem su učestvovali i Beogradski centar za ljudska prava i Hrvatski helsinški odbor. Cilj projekta je bio da podstakne domaće donatorstvo i unaprijedi poreske uslove za finansiranje aktivnih i neprofitnih NVO koje obavljaju djelatnosti od javnog interesa, posebno onih koje utiču na unapređenje stanja ljudskih prava u ovim zemljama. Više detalja o projektu pročitajte ovdje.

– Poreska reforma za ljudska prava – 1% // Download PDF format