HRA BILTENI – SLOBODA IZRAŽAVANJA

Objavljivanje biltena je omogućila Britanska ambasada u okviru projekta “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” (2012-2014), Ambasada SAD u okviru projekta ”Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja” (2014-2015) i Ambasada Australije u Beogradu kroz Direct Aid Program.

U periodu od 2012. do 2016. godine HRA je u saradnji sa Peterom Noorlanderom objavila ukupno 64 biltena na engleskom i crnogorkom jeziku, sa prikazima odluka Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja.  Biltene je putem elektronske pošte redovno primalo oko 500 novinara, sudija, advokata i aktivista nevladinih organizacija. Nekoliko biltena su preuzeli i objavili i mediji u Crnoj Gori.

 • Bilten I: ZAŠTITA NOVINARSKIH IZVORAPDF / Word
 • Bilten II: OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH INFORMACIJAPDF / Word
 • Bilten III: SLOBODA IZRAŽAVANJA I PRAVO NA PRIVATNOSTPDF / Word
 • Bilten IV: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ OKTOBRA 2012PDF / Word
 • Bilten V: UPOTREBA SKRIVENIH UREĐAJA ZA SNIMANJEPDF / Word
 • Bilten VI: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ NOVEMBRA 2012PDF / Word
 • Bilten VII: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMAPDF / Word
 • Bilten VIII: SLOBODA IZRAŽAVANJA I KRITIKA RADA SUDOVAPDF / Word
 • Bilten IX: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ DECEMBRA 2012PDF / Word
 • Bilten X: SLOBODA IZRAŽAVANJA I GOVOR MRŽNJEPDF / Word
 • Bilten XI: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ JANUARA 2013PDF / Word
 • Bilten XII: PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I INTERNET SLOBODEPDF / Word
 • Bilten XIII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ FEBRUARA 2013PDF / Word
 • Bilten XIV: EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I NAKNADA ŠTETE U SLUČAJEVIMA KLEVETE I KRŠENJA PRAVA NA PRIVATNOSTPDF / Word
 • Bilten XV: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ MARTA 2013PDF / Word
 • Bilten XVI: EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I “UVREDA”PDF / Word
 • Bilten XVII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ APRILA 2013PDF / Word
 • Bilten XVIII: NASILJE NAD NOVINARIMAPDF / Word
 • Bilten XIX: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ MAJA I JUNA 2013PDF / Word
 • Bilten XX: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ JULA 2013PDF / Word
 • Bilten XXI: PROTEST I SLOBODA IZRAŽAVANJAPDF / Word
 • Bilten XXII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ SEPTEMBRA 2013PDF / Word
 • Bilten XXIII: ODGOVORNOST INTERNET PORTALA ZA OBJAVLJIVANJE UVRJEDLJIVIH KOMENTARA: IMPLIKACIJE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU DELFI PROTIV ESTONIJEPDF /Word
 • Bilten XXIV: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ OKTOBRA 2013 – PDF / Word
 • Bilten XXV: IMIGRACIJA I SLOBODA IZRAŽAVANJAPDF / Word
 • Bilten XXVI: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ NOVEMBRA 2013PDF / Word
 • Bilten XXVII: EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I “UVREDA”PDF / Word
 • Bilten XXVIII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ DECEMBRA 2013PDF / Word
 • Bilten XXIX: OPSCENOST I JAVNI MORALPDF / Word
 • Bilten XXX: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ JANUARA 2014PDF /Word
 • Bilten XXXI: “ZVIŽDAČI”PDF / Word
 • Bilten XXXII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ FEBRUARA 2014PDF / Word
 • Bilten XXXIII: PREGLED PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA IZ MARTA 2014 – PDF / Word
 • Bilten XXXIV: AUTORSKA PRAVA I SLOBODA IZRAŽAVANJA – PDF / Word
 • Bilten XXXV: PREGLED PRESUDA IZ MAJA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XXXVI: UREDNIČKA NEZAVISNOST REDAKCIJA – PDF / Word
 • Bilten XXXVII: PREGLED PRESUDA IZ JUNA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XXXVIII: MEDIJSKI PLURALIZAM – PDF / Word
 • Bilten XXXIX: PREGLED PRESUDA IZ JULA 2014. –PDF / Word
 • Bilten XL: PREGLED PRESUDA IZ SEPTEMBRA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XLI: PRAVO NA ODGOVOR – PDF / Word
 • Bilten XLII: FOKUS NA AKADEMSKOJ SLOBODI – PDF / Word
 • Bilten XLIII: PREGLED PRESUDA IZ OKTOBRA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XLIV: ZABRANA NOVINARIMA DA SE BAVE SVOJOM PROFESIJOM – PDF / Word
 • Bilten XLV: SPECIJALNO IZDANJE, ”KAD SATIRA IZAZOVE MRŽNJU”, PETER NOORLANDER – PDF / Word
 • Bilten XLVI: PREGLED PRESUDA IZ NOVEMBRA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XLVII: PREGLED PRESUDA IZ OKTOBRA – DECEMBRA 2014. – PDF / Word
 • Bilten XLVIII: PREGLED PRESUDA IZ JANUARA 2015. – PDF / Word
 • Bilten XLIX: Izražavanje vjerskih uvjerenja – PDF / Word
 • Bilten L: PREGLED PRESUDA IZ FEBRUARA 2015. – PDF / Word
 • Bilten LI: PREGLED PRESUDA IZ MARTA 2015. – PDF / Word
 • BILTEN LII: SPECIJALNO IZDANJE, ”KOME SLUŽE NOVINARI?”, MARIJANA BULJAN – PDF / Word
 • Bilten LIII: PREGLED PRESUDA IZ APRILA 2015. – PDF / Word
 • Bilten LIV: PREGLED PRESUDA IZ MAJA 2015. – PDF / Word
 • Bilten LV: ODGOVORNOST ZA KOMENTARE KORISNIKA – PDF / Word
 • Bilten LVI: PREGLED PRESUDA IZ JUNA 2015. – PDF / Word
 • Bilten LVII: PREGLED PRESUDA IZ JULA 2015. – PDF Word
 • Bilten LVIII: “PRAVO NA ZABORAV” –  PDFWord
 • Bilten LIX: Kleveta sudija, tužilaca i ostalih u sistemu pravosuđa – PDF / Word
 • Bilten LX: PRESUDE EVROPSKIH SUDOVA U ODNOSU NA SLOBODU IZRAŽAVANJA: PROLJEĆE/ LJETO 2015. – PDF / Word
 • Bilten LXI: PRAVO NA TAJNO SNIMANJE ZA POTREBE ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA – PDF / Word
 • Bilten LXII: OBJAVLJIVANJE MATERIJALA IZ KRIVIČNIH ISTRAGA I SUĐENJA – PDF / Word
 • Bilten LXIII: PREGLED PRESUDA IZ JANUARA 2016. – PDF / Word
 • Bilten LXIV: PREGLED PRESUDA IZ FEBRUARA I MARTA 2016. – PDF / Word