Komisija za praćenje istraga napada na novinare

10/02/2017

10/2/2017 APEL ZA RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska […]
01/07/2016

1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA

Advokat Dalibor Tomović, kandidat 11 NVO (Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za monitoring i istraživanje […]
24/06/2016

23/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU I MEDIJE

Akcija za ljudska prava (HRA) + 10 nevladinih organizacija su na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 8. juna 2016. godine, predložile advokata […]
16/06/2016

16/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT HRA + 10 NVO ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) je na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 8. juna 2016. godine, predložila advokata Dalibora Tomovića kao kandidata […]
18/05/2016

18/5/2016 – PANEL DISKUSIJA O RADU KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

Panel diskusija o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija održaće […]
11/06/2015

11/6/2015 – KOMISIJI HITNO OMOGUĆITI UVID U SVE PODATKE UPRAVE POLICIJE

Na osnovu uvida u Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 10.06.2015. o tome da Uprava policije ne smije da omogući uvid […]
15/05/2015

15/5/2015 – VLADA KONKRETNO DA POMOGNE RAD SVOJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAŽIVANJA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Vladu da na prvoj sljedećoj sjednici razmotri drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama […]
10/03/2015

10/3/2015 – KOMISIJA ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE DA OBJAVI IZVJEŠTAJ O PRVOJ GODINI RADA

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na […]