Monitoring ustanova zatvorenog tipa

09/02/2016

Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”

08/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

05/03/2013

Brošura / ZIKS – KRATKI VODIČ KROZ PRAVA I OBAVEZE ZATVORENIKA I ZATVORENICA

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
05/03/2013

Brošure izrađene u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

04/03/2013

Brošura – PRAVA OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOV SMJEŠTAJ U ZAVOD “KOMANSKI MOST”

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
03/03/2013

Brošura – ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU – KOTOR / INFORMATOR ZA PACIJENTE I PACIJENTKINJE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
03/03/2013

Brošura – CENTAR ZA DJECU I MLADE „LJUBOVIĆ“ – PRIRUČNIK ZA DJECU KOJA BORAVE U CENTRU

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”