PUBLIKACIJE

23/10/2020

Kako do bolje zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori

file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/Priru%C4%8Dnik-%20Kako%20do%20bolje%20za%C5%A1tite%20ljudskih%20prava%20Roma%20i%20Egip%C4%87ana%20u%20Crnoj%20Gori.pdf
23/07/2020

Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19

Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19
23/06/2020

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava
30/12/2019

Zabrana zlostavljanja i mučenja – Zaštita psihičkog i fizičkog integriteta

Zabrana zlostavljanja i mučenja – Zaštita psihičkog i fizičkog integriteta
10/09/2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori 2016-2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori (2016-2019)
21/11/2018

Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena

Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena
30/06/2017

POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI

Jun 2017
15/06/2017

Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika

01/06/2017

ADVOKATURA U KONTEKSTU REFORME PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI

01/06/2017

NOTARIJAT U CG

30/05/2017

ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI

26/05/2017

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)