PUBLIKACIJE

27/02/2024

Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije na albanskom jeziku

Qytetarët dhe policia – Doracak mbi të drejtat dhe obligimet tuaja lidhur me punën e policisë
26/02/2024

Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije

Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije
27/07/2023

Izdvajanje nezakonito pribavljenih dokaza u krivičnom postupku

Izdvajanje nezakonito pribavljenih dokaza u krivičnom postupku
26/07/2023

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017 – 2022.

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017 – 2022.
20/02/2023

Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore 2021 – 2022.

Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore 2021 – 2022.
28/10/2022

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori u 2022.

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori u 2022.
28/10/2022

Analiza postupaka, izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori u 2022.

Analiza postupaka, izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori u 2022.
30/09/2022

Bilten 3: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2020 – 2021)

Bilten 3: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2020 – 2021)
29/09/2022

Bilten 2: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2019- 2020)

Bilten 2: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2019- 2020)
28/09/2022

Bilten 1: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2018 – 2019)

Bilten 1: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja: Presude Evropskog suda za ljudska prava (2018 – 2019)
28/07/2022

Djelotvornost istraga zlostavljanja u Crnoj Gori 2020-2021.

Djelotvornost istraga zlostavljanja u Crnoj Gori 2020-2021.
05/05/2022

Suzbijanje govora mržnje – evropski standardi i praksa – Priručnik

Priručnik: Suzbijanje govora mržnje – evropski standardi i praksa