webmaster

26/11/2021

Publikacija “Protiv zaborava – iskazi svjedoka u suđenjima povodom ratnih zločina”

“Uvijek ću se sjećati očiju moga оcа, koje su me gledale kroz prozor od auta s kojim je on nestao. … Sjećam se straha, još uvijek […]
19/03/2021

Centar za ženska prava: KADA ŽENE VODE PROCESE – VIDIMO POZITIVNE REZULTATE

Centar za ženska prava je u četvrtak, 18. marta, uz podršku Britanske ambasade Podgoricai Fondacije Kvinna till Kvinna, organizovao Online panel diskusiju „Žensko liderstvo – prilika […]
13/09/2020

Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19

Akcija za ljudska prava je, u periodu od maja do jula 2020. godine, sprovela projekat ,,Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19“, uz finansijsku podršku […]
13/09/2020

Jačanje garancija nezavisnosti pravosuđa

Akcija za ljudska prava sprovodi projekat ,,Jačanje garancija nezavisnosti pravosuđa”, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, od juna 2020. do juna 2022. godine. U […]
19/07/2020

IZVJEŠTAJ: Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19

              Akcija za ljudska prava (HRA) je objavila izvještaj „Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19“, u […]
01/02/2020

Evropski sud za ljudska prava – presuda Velikog vijeća o nedovoljnoj preciznosti izbornog zakona na osnovu koga je kažnjena politička stranka – Magyar Kétfarkú Kutya Párt protiv Mađarske (201/17)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200657%22]} Datum: 20.1.2020. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava je našlo da je Mađarska prekršila pravo na slobodu izražavanja (čl. 10 EKLJP) političkoj stranci “Pas […]
26/01/2020

Ka pravdi za žrtve ratnih zločina

  Projekat „Ka pravdi za žrtve ratnih zločina” je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih […]
26/01/2020

Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru

     Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava, Program podrške za Crnu Goru 2018, sa trajanjem od 1. […]
26/01/2020

Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

U ponedeljak, 27. januara, navršava se 75 godina od oslobođenja 7500 zatvorenika koncentracionog logora Aushwitz (Aušvic), najvećeg i najozloglašenijeg logora nacističke Njemačke, koji se nalazio u […]
22/01/2020

Strip o zaštiti dječjih prava

           NVO Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) sprovodi projekat u okviru regionalne inicijative “Jednak pristup djece pravdi” koja se realizuje u Crnoj […]
16/01/2020

Presuda i dvije odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru

Evropski sud za ljudska prava je danas donio presudu i dvije odluke u odnosu na Crnu Goru u predmetima u vezi povrede prava na suđenje u […]
31/12/2019

ISTORIJSKA ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE – ZABRANA IZRUČENJA TURSKOJ ZBOG OPASNOSTI OD MUČENJA

Akcija za ljudska prava pozdravlja istorijsku odluku sudija Ustavnog suda Crne Gore, Mevlide Muratović, Miodraga Iličkovića i Budimira Šćepanovića, kojom je, primjenom principa zabrane izručenja osobe […]