Asistenti u nastavi

26/12/2016

26/12/2016 Četvrto pismo za rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi

14 NVO je uputilo i 4. pismo Vladi u kom smo pohvalili poslednji razvoj situacije oko rješavanja problema s angažovanjem asistenata u nastavi, ali i ukazali […]
04/12/2016

4/12/2016 15 NVO NOVOJ VLADI UPUTILO APEL ZA ASISTENTE U NASTAVI

15 NVO uputilo je u petak 2. decembra, pismo apela za trajno održivo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama predsjedniku nove Vlade […]
10/11/2016

10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI

Posle prvobitnog apela za trajno i održivo rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, koji je grupa NVO za ljudska prava […]
14/10/2016

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

Ove nedjelje nije stigao poziv ministra prosvjete Predraga Boškovića NVO-ima za sastanak o trajnom rješavanju problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, […]
29/09/2016

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, […]
01/09/2016

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Ministarstvo prosvjete da hitno i trajno obezbijedi asistente u nastavi djeci sa posebnim potrebama u skladu sa Konvencijom o pravima […]