30/05/2017

ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI

25/03/2017

Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici

15/10/2016

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

10/09/2016

RODNA ANALIZA STATUSA I RIZIKA KOJIMA SU IZLOŽENE AKUTNE PACIJENTKINJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

09/02/2016

Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori

19/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava korisnika Javne ustanove “Komanski most”

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”

08/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

05/03/2013

Brošura / ZIKS – KRATKI VODIČ KROZ PRAVA I OBAVEZE ZATVORENIKA I ZATVORENICA

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”
05/03/2013

Brošure izrađene u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

04/03/2013

Brošura – PRAVA OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOV SMJEŠTAJ U ZAVOD “KOMANSKI MOST”

Brošura izrađena u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”