10/2/2017 APEL ZA RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU
07/02/2017
ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE
15/02/2017

10/2/2017 APEL ZA RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, direktoru Direkcije za zaštitu tajnih podataka, g. Savu Vučiniću i direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost g. Dejanu Peruničiću, kojim se apeluje na njih da obezbijede da se hitno sprovede procedura bezbjednosne provjere članova i članice Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Dalibora Tomovića, Duška Vukovića, Marijane Camović, Veselina Rackovića i Ranka Vujovića i odluči o izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima pod oznakom strogo tajno, da bi Komisija mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.