02/04/2013

02/ 04/ 2013 Povodom pravosnažne presude u slučaju urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića

Akcija za ljudska prava izražava zadovoljstvo povodom konačnog oslobođenja urednika dnevnog lista Vijesti, g-dina Mihaila Jovovića, od optužbi da je povrijedio vozača gradonačelnika, Dragana Radonjića, u […]
25/03/2013

25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih […]
18/02/2013

17/ 02/ 2013 Predstavljanje završnog izvještaja o poštovanju ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih […]
23/12/2011

23/12/2011 Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

Komentari na izvještaj “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama” /  Izvještaj “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama”
13/10/2011

AKTUELNO / ONGOING ACTIVITIES

23/12/2011 Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama 07/12/2011 Okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Centar za djecu i mlade “Ljubović” […]
13/10/2011

MEĐUNARODNI STANDARDI / INTERNATIONAL STANDARDS

  Pregled prevedenih presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima Izvještaj Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja […]
13/10/2011

SPROVEDENE AKTIVNOSTI / IMPLEMENTED ACTIVITIES

27/03/2013 Završni izvještaj o poštovanju ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u ZIKS-u (ocjena primjene preporuka iz izvještaja objavljenog u junu 2012. godine) / Final report […]
13/10/2011

O PROJEKTU

Akcija za ljudska prava, zajedno sa partnerskim organizacijama: Centrom za građansko obrazovanje, Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Sigurnom ženskom kućom, kao i Beogradskim centrom za ljudska prava […]
14/05/2011

14/05/2011 Trening za monitore u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

Trening za monitore u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” organizovan je od 12. do 14. maja u hotelu […]