Usmjeravanje zatvora ka zajednici

21/04/2015

KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA) u okviru projekta […]
17/03/2015

MONITORING poštovanja ljudskih prava

U okviru projekta se sprovode i monitoring posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Monitoring tim je sproveo tri posjete u maju 2014. Individualne posjete zatvorenicima su […]
18/02/2015

Radna grupa

Nacrt akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju kazne zatvora Dana 12.02. i 13.02. 2015. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u […]
18/02/2015

Promotivni materijali

18/02/2015

Međunarodna konferencija

U Budvi je 15. i 16. aprila 2014. godine, u hotelu “Maestral”, održana međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koja se organizuje u sklopu projekta “Usmjeravanje […]
18/02/2015

Potpisivanje memoranduma

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA 28. aprila 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji između NVO “Juventas” i  “Akcija za […]
03/08/2014

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene […]