Upoznaj svoja prava – građanin i policija

26/02/2024

Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije

Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja novi vodič pod nazivom “Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije”. Štampana […]