Saopštenja – Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

03/06/2021

ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU ASANOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava je 20. maja donio presudu u slučaju Asanović protiv Crne Gore (predstavka br. 52415/18) kojom je utvrdio kršenje člana 5 Evropske […]
01/04/2021

ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU MARTINOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava danas je donio odluku u predmetu Martinović protiv Crne Gore (44993/18), kojom je odbacio predstavku Milorada Martinovića podnijetu zbog povrede prava […]
12/03/2021

ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU KNEŽEVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava je 11. marta objavio odluku u predmetu Knežević protiv Crne Gore (predstavka br. 54228/18), kojom je odbacio predstavku poslanika Demokratskog fronta […]
11/03/2021

ZLATARSKA ULICA – EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DA JE CRNA GORA PREKRŠILA ČLAN 3 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Evropski sud za ljudska prava je danas donio presudu u predmetu Baranin i Vukčević protiv Crne Gore (predstavka br. 24655/18 i 24656/18), kojom je jednoglasno utvrdio […]
26/11/2020

DESETA PRESUDA SUDA U STRAZBURU PROTIV CRNE GORE U 2020. GODINI

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu ,,Merkur System AD i drugi protiv Crne Gore”, u kojoj je utvrđena povreda prava na suđenje u […]
26/09/2020

ODLUKA SUDA U STRAZBURU: STJEPOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava je 24.09. objavio odluku u predmetu Stjepović protiv Crne Gore (predstavka br. 71075/17), u kojoj je konstatovao da je podnosilac predstavke […]
10/06/2020

Presuda Suda u Strazburu: Nešić protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je juče objavio presudu u predmetu Nešić protiv Crne Gore (predstavka br. 12131/18), u kojoj je utvrdio da je država podnosiocu […]
09/06/2020

Presuda Suda u Strazburu: Drašković protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu u predmetu Drašković protiv Crne Gore (predstavka br. 40597/17), u kojoj je utvrdio da je država podnositeljki […]
05/05/2020

Presuda Suda u Strazburu: Madžarović i drugi protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu u predmetu Madžarović i drugi protiv Crne Gore (predstavke br. 54839/17 i 71093/17), u kojoj je utvrdio […]
13/04/2020

Odluka Suda u Strazburu: Crkva Svetog Đorđa protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je 9.aprila objavio odluku u predmetu ,,Crkva Svetog Đorđa protiv Crne Gore”, u kojoj je predstavku zbog povrede prava na suđenje […]
26/03/2020

Šesta presuda Suda u Strazburu protiv Crne Gore u 2020. godini

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu ,,Raspopović i drugi protiv Crne Gore”, koja predstavlja šestu po redu presudu u 2020. godini, u kojoj […]
05/03/2020

Evropski sud za ljudska prava: 4 presude i jedna odluka u slučajevima protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio četiri presude i jednu odluku u slučajevima pokrenutim protiv Crne Gore zbog povrede prava na suđenje u razumnom […]