27/07/2023

Izdvajanje nezakonito pribavljenih dokaza u krivičnom postupku

Izdvajanje nezakonito pribavljenih dokaza u krivičnom postupku
26/07/2023

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017 – 2022.

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2017 – 2022.
28/10/2022

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori u 2022.

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori u 2022.
28/10/2022

Analiza postupaka, izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori u 2022.

Analiza postupaka, izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori u 2022.
23/03/2022

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori 2020-2021

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti sudija u Crnoj Gori 2020-2021
25/12/2021

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori (2020-2021)

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori (2020-2021)
10/09/2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori 2016-2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori (2016-2019)
15/06/2017

Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika

01/06/2017

ADVOKATURA U KONTEKSTU REFORME PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI

01/06/2017

NOTARIJAT U CG

15/04/2017

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2014-2018 U PERIODU 2014-2016

05/03/2017

POSREDOVANJE – MEDIJACIJA U CRNOJ GORI