NOVA PRESUDA SUDA U STRAZBURU: ŠARANOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Prvostepena odluka Osnovnog suda u Podgorici – Goran Đurović nezakonito razriješen članstva u Savjetu Radio Televizije Crne Gore
04/03/2019
PISMO DIREKTORU UPRAVE POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA EVROPSKOG KOMITETA ZA SPRJEČAVANJE MUČENJA (CPT)
06/03/2019

NOVA PRESUDA SUDA U STRAZBURU: ŠARANOVIĆ PROTIV CRNE GORE

Presuda: Šaranović protiv Crne Gore (31775/16)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-191487%22]}

Datum: 05.03.2019.

U presudi Šaranović protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno utvrdio da je Crna Gora prekršila pravo na slobodu i bezbjednost prilikom produžavanja pritvora (čl. 5 st. 1 (c) EKLJP) podnosiocu predstavke Slobodanu Šaranoviću. On je bio u pritvoru zbog sumnje da je, nakon što je ubijen njegov brat, iz osvete naručio ubistvo brata Luke Bojovića, navodno vođe kriminalnog klana u Srbiji. Podnosilac predstavke je ubijen u Budvi 2017. godine, a postupak pred sudom u Strazburu je nastavila njegova supruga.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je podnosilac predstavke bio nezakonito lišen slobode od 16. novembra do 15. decembra 2014. godine, jer Viši sud u Podgorici nije ispitao postojanje osnova za njegov pritvor u tom periodu, iako je Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore nalagao da se osnovanost pritvora ispituje svakih 30 dana do stupanja optužnice na pravnu snagu.

Preostali dio predstavke je proglašen neosnovanim, tj. navodi da se podnosilac predstavke neosnovano nalazio u pritvoru dvije i po godine. Sud je odbacio i žalbe podnosioca predstavke na nedovoljno obrazloženje odluka o produžavanju pritvora i na dužinu pritvora  kao preuranjene, zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih ljekova, jer su ta pitanja istaknuta u ustavnoj žalbi o kojoj Ustavni sud još nije odlučio.

Dosuđeno je 1.500,00 eura troškova postupka, a nije dosuđena naknada nematerijalne štete jer je zaključeno da je utvrđenje povrede prava dovoljno.

Presuda će postati pravosnažna ako u roku od tri mjeseca ne bude upućena u nadležnost Velikog vijeća.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru. Tabela sa pregledom do danas donijetih presuda dostupna je na: https://www.hraction.org/crna-gora-i-evropski-sud-za-ljudska-prava-2/.