6/12/2017 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DISKRIMINACIJU U SLUČAJU ALKOVIĆ

5/12/2017 POVODOM NEOPRAVDANE OPSADE DUBROVNIKA 1991-1992 GODINE
05/12/2017
7/12/2017 O ODGOVORU DRŽAVE CRNE GORE NA POLICIJSKU TORTURU SUDIĆE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
07/12/2017

6/12/2017 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DISKRIMINACIJU U SLUČAJU ALKOVIĆ

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je juče da Crna Gora nije zaštitila pravo na psihofizički integritet jer nije ozbiljno istražila i kaznila rasistički motivisane napade na porodicu Riza Alkovića, muslimana i Roma, u podgoričkom naselju Zagorič 2009. godine. Alkoviću je dosudjeno 6000 eura pravičnog zadovoljenja zbog povrede članova 8 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Alković je pokušavao da privuče pažnju na svoj slučaj i štrajkom gladju ispred Skupštine Crne Gore 2010, kao i, bezuspješno, u postupcima pred tužilaštvom, sudovima i Ustavnim sudom. HRA je blagovremeno upozoravala da država krši ljudska prava nedjelotvornom istragom. Gradjanska alijansa je Alkoviću pružila pravnu pomoć. Alković se sa suprugom i djecom u medjuvremenu iselio iz Crne Gore. Ova presuda stiže posle 4 odluke Ustavnog suda CG u kojima je utvrdjeno da je državno tužilaštvo kršilo ljudska prava nedjelotvornim istragama pa je krajnje vrijeme da VDT objavi šta povodom toga namjerava da preduzme. 

Presuda je dostupna ovdje.