UPUTSTVA O ZAŠTITI DJEČJIH PRAVA U TRI STRIPA

SUDSKI SAVJET: PRISUSTVO ČLANA KOMISIJE ZA TESTIRANJE SVADBAMA DVIJE KANDIDATKINJE NIJE RAZLOG ZA SUMNJU U NEPRISTRASNOST
29/01/2021
STRIP Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka
02/02/2021

UPUTSTVA O ZAŠTITI DJEČJIH PRAVA U TRI STRIPA

Uputstva za djecu o tome kako da zaštite svoja prava u postupku razvoda roditelja, i kako da se zaštite od nasilja u porodici i na internetu, od danas će biti dostupna u obliku tri stripa nastala u okviru inicijative Akcije za ljudska prava (HRA).

Radi se o tri zanimljive priče koje djecu upoznaju sa odgovarajućim rješenjima u situacijama koje za njih i njihove prijatelje mogu biti veoma stresne. Vjerujemo da će stripovi doprinijeti da djeca razumiju svoja prava i da će ih motivisati da pomognu sebi i drugima.

Na osnovu razgovora sa socijalnim radnicima i školskim psiholozima zaključili smo da se djeca često nalaze u situacijama razvoda roditelja, alkoholizma i nasilja u porodici i da su žrtve objavljivanja neželjenih sadržaja na internetu. Svrha naših stripova je da obavijeste djecu kome i na koji način mogu da se obrate i kakvu vrstu pomoći mogu da očekuju. Stripovi ih upućuju na školsko osoblje, socijalne radnike, policiju, sudove i državna tužilaštva kao izvore podrške.

Scenario su napisali profesori književnosti Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić u saradnji sa timom Akcije za ljudska prava i UNICEF-a, a dragocjene savjete su pružili Marica Stijepović, supervizorka u Službi za djecu i mlade u Centru za socijalni rad Podgorica, Aida Perović iz NVO Prima, koja je organizovala i dječju fokus grupu, Tamara Milić, načelnica Direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore, Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centra za ženska prava i Dijana Popović Gavranović, načelnica Stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Korisne sugestije smo dobili i od Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala i Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama Uprave policije. Ilustratori stripa su Ilija Nikčević i studio Bad Brain iz Nikšića.

Podršku inicijativi su dali i Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Zavod za školstvo i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore – Ombudsman.

Stripovi su dostupni na crnogorskom i albanskom jeziku na web stranici www.hraction.org, a biće dostupni i na internet stranicama mnogih škola u Crnoj Gori. Prvo štampano izdanje smo dostavili psihološko-pedagoškim službama u školama, nastavnicima Građanskog vaspitanja, centrima za socijalni rad, državnim tužilaštvima, sudovima i Ombudsmanu, domovima zdravlja i nevladinim organizacijama koje rade sa djecom.

Stripovi su izrađeni u okviru Regionalne inicijative “Jednak pristup djece pravdi” koja se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške, a čiji je cilj stvaranje uslova za primjenu standarda koji se odnose na pravosuđe po mjeri djeteta i pristupa djece pravdi, koje uzimaju u obzir mišljenje djeteta i vode računa o njegovom najboljem interesu.

 

 

 

STRIP Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka
PREUZMITE STRIP U PDF FORMATU

PREUZMITE STRIP NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO STRIPIN NË GJUHËN SHQIPE

 

 

 

 

STRIP Zaštita od nasilja u porodici
PREUZMITE STRIP U PDF FORMATU

PREUZMITE STRIP NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO STRIPIN NË GJUHËN SHQIPE

 

 

 

 

STRIP Zaštita od nasilja na internetu
PREUZMITE STRIP U PDF FORMATU

PREUZMITE STRIP NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO STRIPIN NË GJUHËN SHQIPE

 

 

 

 

PREUZMITE U FORMI POSTERA

 

 

POSTER Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka
PREUZMITE POSTER U PDF FORMATU

PREUZMITE POSTER NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO POSTER NË GJUHËN SHQIPE

 

 

 

 

POSTER Zaštita od nasilja u porodici
PREUZMITE POSTER U PDF FORMATU

PREUZMITE POSTER NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO POSTER NË GJUHËN SHQIPE

 

 

 

 

POSTER Zaštita od nasilja na internetu
PREUZMITE POSTER U PDF FORMATU

PREUZMITE POSTER NA ALBANSKOM JEZIKU / SHKARKO POSTER NË GJUHËN SHQIPE