27/ 03/ 2013 Predstavljanje završnog izvještaja o ZIKS-u

26/03/2013 Predstavljen Izvještaj ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”
26/03/2013
02/ 04/ 2013 Povodom pravosnažne presude u slučaju urednika “Vijesti” Mihaila Jovovića
02/04/2013

27/ 03/ 2013 Predstavljanje završnog izvještaja o ZIKS-u

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” organizuje predstavljanje Završnih ocjena o poštovanju ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koji će se održati 28. marta 2013, u 11h u PR centru (Josipa Broza Tita 23A, Stari Aerodrom).

Projekat finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici.

Predstavićemo završne ocjene o poštovanju ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koji je izradio monitoring tim nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu.

Izvještaj se sastoji od pregleda ispunjenosti 164 preporuke koje je naš monitoring tim dao u preliminarnom monitoring izvještaju “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” objavljenom u junu 2012. (prvi izvještaj sa preporukama dostupan je na linku: /?p=1154). U okviru preporuka datih 2012. godine bile su i ponovljene preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i drugog nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja mučenja (CPT) i Ombudsmana.

Završne ocjene o primjeni preporuka dostupne su na sajtu Akcije za ljudska prava (Preuzmite ovdje). Za novinare će biti obezbijeđeni i štampani primjerci u PR centru od 11 h.

Dnevni red događaja možete preuzeti ovdje. Na skupu će govoriti g. Mitja Drobnič, ambasador, šef Delegacije EU u Crnoj Gori, gđa Tea Gorjanc-Prelević, direktorica HRA, gđa Slavica Rabrenović, pomoćnica ministra pravde za sektor za izvršenje krivičnih sankcija i g. Miljan Perović, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS).

Pozivamo vas da dođete i propratite naše predstavljanje izvještaja, komentare ustanova koje su bile predmet monitoringa i predstavnika nadležnih ministarstava.

Preuzmite završni izvještaj o ZIKS-u