15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO: OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA
15/12/2016
18/12/2016 ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA: „BEZBJEDNOST I OSNOVNA PRAVA: DIMENZIJE I PERSPEKTIVE SIGURNOSTI LGBT OSOBA”
19/12/2016

15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

Sjutra, u petak, 16.12.2016, od 11-14h u EU Info centru, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2011-2015. godine”.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa” koji HRA i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovode uz podršku Evropske unije i ambasade Kraljevine Holandije.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica, koja je bila sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Na otvaranju skupa će govoriti i zamjenica ministra pravde, gospođa Maja Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde i gospođa Analiza Đansanti, v.d. šefa političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori. Učešće su potvrdili i predsjednici i predstavnici Osnovnih sudova, članovi Vijeća Vrhovnog suda za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje, predstavnici Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo koje je u državama članicama Savjeta Evrope najčešće kršeno u periodu od 1958-2015. godine, sudeći prema statistici Evropskog suda za ljudska prava. U odnosu na Crnu Goru, zaključno sa 2015. godinom, Evropski sud za ljudska prava je našao kršenje prava na suđenje u razumnom roku u 9 presuda ili 45% od ukupno 20 presuda u kojima je utvrđeno kršenje Konvencije, a u poslednjoj godini, Vlada Crne Gore je prihvatila poravnanje u 9 slučajeva zbog povrede ovog prava. U Crnoj Gori je u cilju zaštite prava na suđenje u razumnom roku u decembru 2007. godine usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim su propisana dva pravna lijeka – zahtjev za ubrzanje postupka – kontrolni zahtjev i tužba koja se podnosi Vrhovnom sudu za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istraživanje HRA sadrži zaključke o primjeni tih pravnih ljekova u posljednjih pet godina u Crnoj Gori i njihovom uticaju na ubrzanje postupaka pred crnogorskim sudovima, kao i preporuke za obezbjeđenje njihove djelotvornosti.

Istraživanje je dugo trajalo zbog zastoja u pristupu informacijama koje je HRA tražila od sudova. Osnovni sud u Podgorici i Viši sud u Podgorici su odbili da dostave odluke predsjednika sudova po kontrolnim zahtjevima, pa se HRA obratila žalbom Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, koja je onda, umjesto u roku od 15 dana, odlučila tek posle 9 mjeseci da HRA ima pravo da ostvari pristup anonimiziranim odlukama. O ovome je objavljena i posebna studija slučaja.

HRA je prvobitno, u martu 2011. godine, objavila istraživanje o prve tri godine primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Skup će se u petak odvijati prema agendi. Očekujemo kvalitetnu diskusiju pa apelujemo na novinare da, ako je to ikako moguće, ostanu do kraja skupa koji će se završiti prije 14h.