JAVNI POZIV za angažovanje eksperta za pripremu nacrta nacionalne politike sjećanja na ratne zločine iz devedesetih godina i na žrtve tih zločina

92 NVO I PREKO 250 ISTAKNUTIH GRAĐANA I GRAĐANKI CRNE GORE PODRŽALO INICIJATIVU DA CRNA GORA SPONZORIŠE REZOLUCIJU UN O MEMORIJALIZACIJI ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI
26/04/2024
PROTEST ZBOG REVIZIONISTIČKOG IMENOVANJA ULICE U PLJEVLJIMA
27/04/2024

JAVNI POZIV za angažovanje eksperta za pripremu nacrta nacionalne politike sjećanja na ratne zločine iz devedesetih godina i na žrtve tih zločina

JAVNI POZIV

za angažovanje eksperta za pripremu nacrta nacionalne politike sjećanja na ratne zločine iz devedesetih godina i na žrtve tih zločina

 

Javni poziv je namijenjen svim ekspertima/kinjama, istraživačima/cama sa dugogodišnjim iskustvom u proučavanju ratnih zločina i poštovanju ljudskih prava žrtava ratnih zločina.

Ekspert/kinja će biti zadužen/a za pripremu nacrta nacionalne politike sjećanja na ratne zločine iz devedesetih godina i na žrtve tih zločina. Nacrt politike sjećanja će se temeljiti na međunarodnim standardima i primjerima dobre prakse iz okruženja država nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije, ali i svijeta.

Navedeni dokument bi trebalo da:

 1. popiše ratne zločine, odnosno žrtve čije bi stradanje trebalo sačuvati od zaborava u CG;
 2. ponudi primjere dobre prakse obilježavanja mjesta zločina i odavanja počasti žrtvama koje bi nadležni mogli da usvoje, a koji bi, u slučajevima u kojima je to primjereno, uključivali prisustvo predstavnika susjednih država i drugih građana i koji bi omogućili povezivanje ljudi iz CG i okruženja;
 3. sadrži obrazloženje zbog čega bi država trebalo da se pozabavi memorijalizacijom i utvrdi dane sjećanja, kao i na koji način bi to trebalo da učini, i
 4. odgovori i na pitanja koji državni organ bi trebalo da donese koje akte da bi se politika primjenila.

Rok za dostavljanje nacrta je 30. maj.

Profil eksperta/tkinje:

 • Obrazovanje: Magistar/ka političkih ili istorijskih nauka.
 • Radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ljudskih prava i procesuiranja ratnih zločina i tranzicione pravde.
 • Poznavanje međunarodnih standarda u oblastima ljudskih prava i/ili procesuiranja ratnih zločina.
 • Učešće u radnim grupama za izradu sličnih dokumenata i/ili učešće u realizaciji projekata koji se tiču poštovanja ljudskih prava i/ili procesuiranja ratnih zločina.
 • Autor/ka najmanje dva rada objavljena u oblasti ratnih zločina i poštovanja ljudskih prava.

Rok za podnošenje prijava je 10.5.2024. u 16:00 sati. Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Kandidat/kinja je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-mailom):

 1. CV;
 2. Dokaz o stručnoj spremi, uključujući kopiju diplome ili drugih relevantnih sertifikata;
 3. Kopije objavljenih radova i članaka na temu ratnih zločina i ljudskih prava, najmanje dva rada, kao dokaz relevantnog akademskog i istraživačkog rada.

Prijave predati lično ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Akcija za ljudska prava

Baku bb, Green Level

81000 Podgorica

Prijave se mogu predati i putem e-mail na: hra@t-com.me

Za dodatne informacije i objašnjenja kontaktirajte nas na mail adresu: hra@t-com.me ili putem telefona: +382 20 232 348.

Napomena: HRA zadržava pravo da u saradnji s autorom/autorkom prilagodi konačni tekst, koji će biti objavljen.

Nacrt politike sjećanja biće pripremljen u okviru projekta ‘Zajedno do pravde – pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina’, kojeg podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira  Program Ujedinjenih  nacija za razvoj (UNDP).