JAVNI POZIV za angažovanje eksperta/kinje za pripremu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u Crnoj Gori

RJEŠENJE UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA USLOV ZA PRIJEM U EVROPSKU UNIJU
27/05/2024
JAVNI POZIV za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)
31/05/2024

JAVNI POZIV za angažovanje eksperta/kinje za pripremu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u Crnoj Gori

JAVNI POZIV

za angažovanje eksperta/kinje za pripremu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u Crnoj Gori

 

Javni poziv je namijenjen svim ekspertima/kinjama sa dugogodišnjim iskustvom u proučavanju i unapređenju poštovanja prava žrtava ratnih zločina.

Ekspert/kinja će biti zadužen/a za izradu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u CG.

Analiza će obuhvatiti pregled ostvarenja prava na naknadu štete za žrtve ratnih zločina od 2016. godine kada je Akcija za ljudska prava (HRA) objavila posljednju analizu, pa do kraja 2023. godine, kao i evaluaciju postupka povlačenja diskriminatorskog Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti iz skupštinske procedure krajem 2023. godine, te izrade novog Predloga zakona.

Rok za dostavljanje nacrta analize je 1. septembar.

Profil eksperta:

  • Obrazovanje: Fakultet pravnih nauka ili političkih nauka, master diploma ili doktorat će se smatrati dodatnom vrijednošću;
  • Radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde i procesuiranja ratnih zločina;
  • Poznavanje međunarodnih standarda u oblastima ljudskih prava, sa fokusom na žrtve ratnih zločina i/ili procesuiranja ratnih zločina,
  • Prethodno iskustvo u izradi sličnih izvještaja i analiza.

Rok za podnošenje prijava je 15. 6. 2024. u 16:00 sati. Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Kandidat je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):

  1. CV;
  2. Dokaz o stručnoj spremi, uključujući kopiju diplome ili drugih relevantnih sertifikata;
  3. Kopije i/ili linkove do objavljenih izvještaja i analiza na temu ljudskih prava, tranzicione pravde i procesuiranja ratnih zločina, najmanje dva rada, kao dokaz relevantnog akademskog i istraživačkog rada.

Prijave će se predati lično, e-poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Akcija za ljudska prava

Baku bb, Green Level

81000 Podgorica

Prijave se mogu predati i putem e-mail na: hra@t-com.me

Za dodatne informacije i objašnjenja kontaktirajte nas na mail adresu: hra@t-com.me ili putem telefona: +382 20 232 348.

Napomena: HRA zadržava pravo da u saradnji s autorom/autorkom prilagodi konačni tekst, koji će biti objavljen.

Nacrt politike sjećanja biće pripremljen u okviru projekta ‘Zajedno do pravde – pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina’, koji podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).