25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

21/ 03/ 2013 Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije
21/03/2013
26/03/2013 Predstavljen Izvještaj ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”
26/03/2013

25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”, sjutra organizuje okrugli sto na kojem će predstaviti izvještaj Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”. Okrugli sto se održava sjutra, 26. marta 2013, u Hotelu Crna Gora (Zeleni salon) sa početkom u 11h. Projekat finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

Cilj izvještaja je analiza postupanja nadležnih državnih organa u svjetlu međunarodnih standarda i preporuka UN Komiteta protiv mučenja i Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja (CPT).

Dnevni red događaja možete preuzeti ovdje.

Za novinare će biti obezbijeđeni i štampani primjerci zaključaka izvještaja.

Pozivamo vas da prisustvujete i medijski ispratite događaj. Očekujemo interesantnu i važnu raspravu.

Preuzmite Izvještaj “Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”