21/ 03/ 2013 Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije

20/ 03/ 2013 Prvi Međunarodni dan sreće
20/03/2013
25/ 03/ 2013 Predstavljanje izvještaja ”Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori”
25/03/2013

21/ 03/ 2013 Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, Akcija za ljudska prava želi posebno da osudi primjere rasizma u Crnoj Gori, kao što su slučaj podgoričke porodice Al-Mustafa, koja je sistematski ugrožena raznom vrstom nasilja na rasističkoj osnovi, i na današnji izliv mržnje prema Hrvatskoj građanskoj inicijativi u Tivtu.

Nadležni državni organi krivičnog gonjenja moraju efikasnim i zakonitim reagovanjem, bez oklijevanja, dokazati težnju države da iskorijeni rasnu i etničku mržnju i diskriminaciju u ovim i svim sličnim slučajevima. 
 
Na osnovu postojećeg Krivičnog zakonika, kao i njegovim predloženim dopunama, mora se obezbjediti ozbiljno sankcionisanje svih krivičnih djela učinjenih iz mržnje, kako bi se takva nedjela, posebno štetna za društvo u cjelini, efikasnije sprečavala. Vaspitanje i obrazovanje mladih da se ne plaše i ne mrze druge zbog urođenih različitosti, kao što su porijeklo, boja kože, jezik, vjera i drugo, posebna je odgovornost svakog roditelja i svake škole.