14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

10/10/2016 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA
10/10/2016
ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA
15/10/2016

14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

Ove nedjelje nije stigao poziv ministra prosvjete Predraga Boškovića NVO-ima za sastanak o trajnom rješavanju problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, koji je Ministarstvo prosvjete načelno najavilo.

Nije postupljeno po našem predlogu da se školama naloži da odmah sistematizuju radna mjesta asistenata, pa su tako asistenti u školama nastavili da volontiraju bez ugovora, što je prekršaj po Zakonu o volonterskom radu i Zakonu o radu.

Ministarstvo prosvjete je neopravdano propustilo da prije početka školske godine sistematizuje radna mjesta asistenata i tako obezbijedi uslove za njihov zakonit angažman i u predizbornom periodu.

Umjesto toga, nezakonito je i na brzinu angažovan nedovoljan broj volontera, od kojih su neki novi u tom poslu, i na koje posebno autistična djeca ne mogu da se naviknu.

Ostaje da se nadamo da će posle izbora doći do iskrenije posvećenosti Vlade inkluzivnom obrazovanju i suzbijanju svake vrste diskriminacije među djecom.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Milka Šćepanović, izvršna direktorica NVO Naše sunce