04/03/2013 Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama socijalnog staranja ”Komanski most” i ”Ljubović” – predstavljanje završnih ocjena

Brošura – ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU – KOTOR / INFORMATOR ZA PACIJENTE I PACIJENTKINJE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA
03/03/2013
Brošura – PRAVA OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOV SMJEŠTAJ U ZAVOD “KOMANSKI MOST”
04/03/2013

04/03/2013 Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama socijalnog staranja ”Komanski most” i ”Ljubović” – predstavljanje završnih ocjena

Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju “EKVISTA”, Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” organizuje okrugli sto na temu:
Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama socijalnog staranja ”Komanski most” i ”Ljubović” – predstavljanje završnih ocjena, koji će se održati 5. marta 2013, u 11h u PR centru (Josipa Broza Tita 23A, Stari Aerodrom).

Projekat finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici.

Predstavićemo završne ocjene o poštovanju ljudskih prava štićenika JU Zavod “Komanski most” i JU Centar za djecu i malde “Ljubović”, koje je izradio monitoring tim nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu. 

Izvještaji se sastoje od pregleda ispunjenosti preporuka koje je monitoring tim nevladinih organizacija dao u preliminarnim izvještajima o JU Zavod ”Komanski most”, odnosno JU Centar ”Ljubović”, koji su objavljeni u novembru 2011 (izvještaji su dostupni na linku: /?p=1154). U okviru preporuka datih 2011. godine bile su i ponovljene preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT) i Ombudsmana.

Završne ocjene o primjeni preporuka biće dostupne na sajtu Akcije za ljudska prava www.hraction.org sjutra od 9 h. Za novinare će biti obezbijeđeni i štampani primjerci u PR centru od 10:30 h.

Dnevni red događaja možete preuzeti ovdje.

Pozivamo vas da dođete i propratite predstavljanje izvještaja, komentare ustanova koje su bile predmet monitoringa i predstavnika nadležnih ministarstava.