Brošura – ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU – KOTOR / INFORMATOR ZA PACIJENTE I PACIJENTKINJE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

Brošura – CENTAR ZA DJECU I MLADE „LJUBOVIĆ“ – PRIRUČNIK ZA DJECU KOJA BORAVE U CENTRU
03/03/2013
04/03/2013 Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama socijalnog staranja ”Komanski most” i ”Ljubović” – predstavljanje završnih ocjena
04/03/2013

Brošura – ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU – KOTOR / INFORMATOR ZA PACIJENTE I PACIJENTKINJE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA