Brošura – PRAVA OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOV SMJEŠTAJ U ZAVOD “KOMANSKI MOST”

04/03/2013 Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama socijalnog staranja ”Komanski most” i ”Ljubović” – predstavljanje završnih ocjena
04/03/2013
05/ 03/ 2013 Završna ocjena o ispunjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Zavod “Komanski most”
05/03/2013

Brošura – PRAVA OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOV SMJEŠTAJ U ZAVOD “KOMANSKI MOST”