18/05/2010 Neefikasna zaštita državnih službenika koji prijavljuju korupciju u Crnoj Gori – „zviždača“ – slučaj Mirjane Drašković

17/05/2010 Povodom Svjetskog dana suprotstavljanja homofobiji i transfobiji
17/05/2010
25/05/2010 Najava memorijalnog skupa posvećenog deportaciji izbjeglica 27. maja u Herceg-Novom
25/05/2010

18/05/2010 Neefikasna zaštita državnih službenika koji prijavljuju korupciju u Crnoj Gori – „zviždača“ – slučaj Mirjane Drašković

Smatramo da u Crnoj Gori ne postoji efikasna zaštita državnih službenika koji prijavljuju korupciju, takozvanih „zviždača” (engl. wistler-blower), uprkos odredbi Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koja takvu zaštitu propisuje.

Očigledan primjer je slučaj veterinarske inspektorke Mirjane Drašković, koja je više od devet mjeseci udaljena s radnog mjesta i kojoj je plata umanjena za 40%, zbog obavještavanja javnosti o realnoj opasnosti za zdravlje građana i prijavljivanja pretpostavljenih za korupciju.

U skladu sa zakonom, gospođa Drašković prijavila je nepravilnosti u radu glavnog inspektora veterinarske uprave, direktora veterinarske uprave i nadležnog resornog ministra, pošto je prethodno, unutar same uprave, pokušala da utiče da se do obavljanja neophodnih kontrola obustavi uvoz sumnjive piletine iz Brazila, s obzirom da je to područje bilo posebno zahvaćeno virusom svinjskog gripa.

Nakon što je gospođa Drašković 11. juna 2009, podnijela krivičnu prijavu protiv navedenih državnih službenika Specijalnom tužiocu, a 20. jula 2009. godine, u novinskom članku  „Domaća piletina i dalje stiže iz Brazila”, objavila da je podnijela krivičnu prijavu kako bi spriječila aktivnost koju je smatrala nezakonitom i opasnom po zdravlje stanovništva, direktor Veterinarske uprave (VU) protiv nje je pokrenuo disciplinski postupak i udaljio je s radnog mjesta, uz smanjenje plate od 40%. Naknadno, direktor VU donosi rješenje o otkazu gospođi Drašković, koje Komisija za žalbe Vlade Crne Gore poništava ukupno tri puta (!) u periodu od devet mjeseci i nalaže donošenje novog rješenja. Posljednji put, Komisija za žalbe je poništila rješenje Veterinarske uprave i naložila donošenje novog rješenja iako je u tom trenutku disciplinski postupak već bio zastario, i trebalo je obustaviti postupak kako bi se gospođa Drašković što prije vratila na posao. U međuvremenu, i poslije gotovo mjesec dana po nastupanju zastarelosti, direktor Veterinarske uprave nije utvrdio da je disciplinski postupak zastario i nije omogućio povratak na posao inspektorke Drašković, već je za 20. maj zakazao novu raspravu disciplinske komisije.

U cilju zaštite prava na slobodu izražavanja i djelotvorni pravni lijek gospođe Mirjane Drašković, Akcija za ljudska prava podnijela je predstavku Evropskom sudu za ljudska prava, pošto je Ustavni sud odbacio njenu ustavnu žalbu. Smatramo da je pravo gospođe Drašković na slobodu izražavanja u javnom interesu već ozbiljno prekršeno i očekujemo da to sud u Strazburu i utvrdi, bez obzira na dalji razvoj ovog slučaja pred domaćim organima i naknadu štete koju gospođa Drašković uspije naknadno da ostvari.

Danas smo Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli i inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 115, st. 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojom su državni službenici u slučaju suspenzije uskraćeni za pravo na sudsku zaštitu, za razliku od ostalih radnika u Crnoj Gori, što smatramo očiglednim kršenjem ustavnog prava na jednaku zakonsku zaštitu. Kako Ustavni sud nije obavezan da razmatra inicijative nevladinih organizacija, pozivamo sve zainteresovane poslanike da podrže ovu inicijativu i obezbijede da ona bude razmatrana.

Konačno, u pismu potpredsjedniku Vlade, gospodinu Svetozaru Maroviću, čiji stručni tim priprema dopunu zakona u cilju pojačanja zaštite “zviždača”, predložili smo da se izmenom Zakona o državnim službenicima i namještenicima obavezno predvidi obaveza Komisije za žalbe Vlade Crne Gore da meritorno odluči u slučaju kada prvostepeni organ ne postupi po njenim uputstvima iz rješenja kojim poništava njegovu odluku. Podsjećamo da je u slučaju gospođe Drašković Komisija za žalbe Vlade Crne Gore igrala ping-pong sa Veterinarskom upravom tako što je u devet mjeseci ukupno tri puta poništavala rješenje Veterinarske uprave o otkazu, sve dok sada konačno taj disciplinski postupak nije zastario, mada to tek ostaje da bude potvrđeno i inspektorka Drašković vraćena na posao.

Poseban problem predstavlja i neefikasno postupanje tužilaštva po prijavama državnih službenika koji se odvaže da prijave korupciju – tužilaštvo se nije izjasnilo o krivičnoj prijavi inspektorke Drašković već godinu dana, što je u ovom slučaju neposredno i omogućilo njeno šikaniranje od strane prijavljenih lica.

Pismo potpredsjedniku Vlade Svetozaru Maroviću, 17. maj 2010. (PDF format)

Inicijativa za ocjenu ustavnosti čl. 115, st. 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (PDF format)

_