NASTAVLJENO SUĐENJE ZA TORTURU MARKA BOLJEVIĆA: HOĆE LI SE I NALAZ STRANIH VJEŠTAKA KORISTITI KAO DOKAZ?

Vučinić novi oficir za vezu u Ljubljani?
06/09/2023
36 PRAZNIH MJESTA U SUDOVIMA, 11 NOVIH SUDIJA NA ČEKANJU: SUDSKI SAVJET BEZ ODGOVORA
07/09/2023

NASTAVLJENO SUĐENJE ZA TORTURU MARKA BOLJEVIĆA: HOĆE LI SE I NALAZ STRANIH VJEŠTAKA KORISTITI KAO DOKAZ?

Pred Osnovnim sudom u Podgorici juče je nastavljeno suđenje petorici policijskih inspektora, koji su optuženi za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem od Marka Boljevića u istrazi „bombaških napada“, 25. maja 2020. godine.

Pred sudom je svjedočila državna tužiteljka Ivana Vuksanović, koja je u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici saslušavala Boljevića poslije zlostavljanja, koje je, prema optužnici, pretrpio od policijskih službenika.

Vuksanović je navela da je te večeri od rukovodioca ODT u Podgorici dobila uputstvo da kao dežurna tužiteljka sasluša Boljevića, koji je, kako je rekla, “želio da da izjavu u vezi predmeta iz ranijeg perioda, a čiji ona nije bila obrađivač“.

Zaključila je da te večeri nije primjetila povrede na njegovom tijelu, a da joj se ni Boljević nije požalio na bilo kako nezakonito postupanje policijskih službenika. Prema riječima Vuksanović, to i proizilazi iz činjenice da nije formirala predmet u kome bi ispitivala navode u pretrpljenoj torturi, što bi u suprotnom bila njena zakonska obaveza. Za torturu nad Boljevićem saznala je tek nakon par dana iz medija.

Vuksanović je odgovarala da se ili ne sjeća ili da ne zna da li je Boljević u zgradu tužilaštva došao sam ili u pratnji policijskih službenika, da li je tom prilikom komunicirala sa predstavnicima Uprave policije, da li je bila u posjedu predmeta u odnosu na koji se Boljević izjašnjavao ili eventualno zapisnika o njegovom saslušanju u policiji, kao ni da li je uopšte komunicirala sa tužiocem koji je bio nadležan za istragu slučaja „bombaških napada“ na Grand i kuću Duška Golubovića, u vezi sa čim je Boljević davao iskaz.

Na posebno pitanje advokata odbrane, Vuksanović je potvrdila da je ranije sarađivala sa svim okrivljenim policijskim službenicima, i rekla da je taj odnos uvijek bio korektan i profesionalan. Međutim, navela je da je u radu imala dva predmeta u kojima se za torturu sumnjičio jedan od okrivljenih inspektora, Dalibor Ljekočević.

U nastavku glavnog pretresa, punomoćnik oštećenog, advokat Novica Milošević, predložio je Sudu da kao dokaz izvede i nalaz stranih eksperata o medicinskom vještačenju povreda Marka Boljevića. Radi se o vrhunskim medicinskim stručnjacima, članovima Nezavisne grupe stručnjaka za forenziku – Independent forensic expert group IFEG, koji su pregledali više hiljada žrtava torture širom svijeta, a koje je za potrebe ovog slučaja angažovala HRA, zahvaljujući urgentnoj finansijskoj podršci Dobrovoljnog fonda za žrtve torture Ujedinjenih nacija. Trojica medicinskih stručnjaka su zaključili da su hematomi, ogrebotine i manje ogrebotine nasumično raspoređene po cijelom tijelu Boljevića, uključujući vrat, prsa, ruke, i noge, te prisutan bol i patnja visoko konzistentni sa njegovim navodima da su ga tukli nogama, šakama i bejzbol palicama tokom lišenja slobode 25. maja 2020. Dodatno je utvrđeno i postojanje post-traumatskog stresnog sindroma, kao posljedice pretrpljene policijske torture.

Advokati okrivljenih su se ovom predlogu protivili jer se, kako navode, na osnovu ovog dokaza „ne može formirati konačna sudska odluka, pošto vještačenja moraju biti sprovedena na osnovu naloga tužioca, a ne u privatnoj režiji“. Sud još uvijek nije dao konačni stav o ovom predlogu.

HRA ističe da u ovom predmetu postoji nalaz domaćeg vještaka o povredama nanijetim Marku Boljeviću, koji je takođe potvrdio da su one mogle biti nanesene u vrijeme i na način kako je Boljević prijavio, i koji je sačinjen po nalogu nadležnog državnog tužioca. Međutim, nalaz međunarodnih vještaka je podrobniji, usklađen je sa metodologijom Istanbulskog protokola UN tako da sadrži i nalaz psihijatrijskog vještaka izuzetnog iskustva u radu sa žrtvama torture u mnogim državama svijeta. HRA smatra da bi sud i taj izvještaj trebalo da uzme u obzir radi cjelovitog sagledavanja razmjera policijskog zlostavljanja i njegovih posljedica u ovom slučaju.

Nastavak suđenja je zakazan za 11. oktobar u 12h, kada je predviđeno ponovno saslušanje Srđana Koraća, načelnika Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici u Centru bezbjednosti Podgorica, koji je bio neposredno nadređen okrivljenima i rukovodio policijskom operacijom u kojoj je saslušavan i zlostavljan Boljević, a naknadno saslušavani i zlostavljani i Jovan Grujičić i Benjamin Mugoša.

Takođe će biti saslušan i specijalni tužilac Miroslav Turković, koji je u vrijeme predmetnog događaja bio rukovodilac ODT u Podgorici.

Akcija za ljudska prava (HRA) nastavlja da prati suđenje i da se zalaže za sveobuhvatnu istragu i kažnjavanje torture u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Crnu Goru.