9/8/2016 STATUS ZVIŽDAČA I ODLUKE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

28/7/2016 AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA NE PRIHVATA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA SA PREDSJEDNIKOM SKUPŠTINE CRNE GORE
28/07/2016
14/8/2016 HOTELU RAMADA: UČINITE PRAVU STVAR I PODRŽITE PATRICIU POBRIĆ
14/08/2016

9/8/2016 STATUS ZVIŽDAČA I ODLUKE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

HRA pozdravlja odluku direktora Agencije za sprječavanje korupcije da se obezbijedi status zviždača gospodinu Milisavu Dragojeviću. Istovremeno, razočarani smo odlukom da se status zviždača ne obezbijedi i gospođi Patricii Pobrić, koja takođe predstavlja školski primjer zviždača po međunarodnim standardima.

U slučaju gospodina Dragojevića utvrđeno je da je on opravdano posumnjao u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u Željezničkom prevozu Crne Gore AD Podgorica, da je sumnje prijavio u dobroj vjeri, da je pretrpio štetu zbog svog djelovanja u javnom interesu, kao i da „postoji mogućnost nastanka još ozbiljnijih problema ugrožavanjem njegovog zdravlja.“ Željezničkom prevozu je, pored ostalog, na prvom mjestu preporučeno da ”obustavi bez odlaganja i da se uzdrži od svakog budućeg aktivnog ili pasivnog ponašanja prema zviždaču koja se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog, i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zviždač izoluje”. HRA je Dragojeviću obezbijedila pravnu pomoć u postupcima koje je Željeznički prevoz protiv njega pokrenuo i izgubio.

Odbačene su optužbe Željezničkog prevoza da je Dragojević neosnovano uznemiravao javnost kada je govorio o neodgovarajućem održavanju vozova, o nezakonitim tenderima za nabavku, remont i modernizaciju vozova, nedovoljno stručnom zaposlenom osoblju, kršenju propisa o bezbjednosti željezničkog saobraćaja, itd. Očekujemo da nadležni istražni organi sad temeljito pristupe ispitivanju zakonitosti poslovanja ove kompanije u većinskom državnom vlasništvu.

Drugom odlukom direktora Agencije, uskraćena je zaštita gospođi Patricii Pobrić, uz obrazloženje da ona nije prethodno sama formalno prijavila sumnje na korupciju, već je to uradio poslanik Mladen Bojanić kome je ona dostavila informacije. Na osnovu informacija koje je Pobrić saznala u vezi za svojim poslom i objavila preko poslanika u međuvremenu je pokrenut i krivični postupak protiv jednog državnog službenika zbog zloupotrebe službenog položaja. S druge strane, njen poslodavac, hotel Ramada, nije joj produžio ugovor o radu.

HRA ukazuje da Preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o zaštiti zviždača iz 2014. godine u tački 14 izričito propisuje da zviždač objavljivanje može izvršiti i putem poslanika, kao što je to učinila i gospođa Pobrić. Nepriznavanje statusa zviždača zbog toga što se zloupotreba prijavi poslaniku, umjesto nekom drugom organu, suprotno je suštini zaštite zviždača koji zloupotrebu mora da može da prijavi i poslaniku ili novinaru, neposredno javnosti ili nadležnim istražnim državnim organima.

Formalistički pristup tumačenju zakonske zaštite zviždača, koji je u svojoj odluci primjenio direktor Agencije, pokazuje da je potrebno da se zakonska zaštita zviždača u Crnoj Gori propiše opširnije i detaljnije, jer se u protivnom mogu očekivati slične odluke koje su suprotne međunarodno prihvaćenom cilju i svrsi zaštite zviždača, i koje građane nažalost mogu samo da odvrate od djelovanja u javnom interesu.