PROTEST ZBOG NEZASITE PARTIJSKE BORBE ZA KONTROLU POLICIJE I NEZAKONITOG IZBORA V.D. DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

PROTEST 15 NVO: PREDLOŽENE IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA OPET NE JAČAJU ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI
07/03/2024
Izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore – važan korak za pridruživanje Crne Gore EU
14/03/2024

PROTEST ZBOG NEZASITE PARTIJSKE BORBE ZA KONTROLU POLICIJE I NEZAKONITOG IZBORA V.D. DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

Akcija za ljudska prava protestuje zbog partijske borbe za kontrolu nad Upravom policije i kršenja Zakona o unutrašnjim poslovima (ZoUP) u postupku izbora vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Uprava policije mora biti profesionalna, politički i ideološki neutralna služba svih građana, a ne partijski plijen bilo koje stranke, pogotovo ne onih koje se deklarišu kao proevropske i demokratske.

ZoUP propisuje da Vlada na predlog ministra unutrašnjih poslova za vršioca dužnosti određuje jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice Policije koji ispunjava uslove za direktora (čl. 16).

Međutim, Vlada je sinoć odlučila da premijer ima pravo da predloži vršioca dužnosti, a zatim i usvojila njegov predlog, umjesto predloga ministra, iako ne postoji propis koji Vladi daje za pravo da postupi na takav način. Ono što je Vlada sinoć jedino mogla da uradi je da ne izabere vršioca dužnosti, a premijer da od ministra zatraži ostavku ili da predloži Skupštini da ga razriješi.

Niz improvizacija, neutemeljenih u zakonu, pokrenut je još ranije odlukom ministra unutrašnjih poslova da raspiše konkurs za v.d. direktora i sprovede poligrafsko testiranje prijavljenih kandidata, iako takav postupak Zakon ne poznaje.

Na žalost, na sceni je očigledna bezobzirna partijska borba za kontrolu policije, iako je propisano da ona u svom radu mora biti politički i ideološki neutralna (ZoUP, čl. 14). U takvim okolnostima možemo samo da se pitamo kome je stalo do takve profesionalne policije, a kome do produženog uticaja kriminalnih klanova na njen rad?!

Posebno zabrinjava to što bi cijena ovih poltičkih i pravnih improvizacija mogla biti propuštanje istorijske šanse za skori ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.