PUBLIKACIJE

25/12/2021

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori (2020-2021)

Analiza postupaka izbora, napredovanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca u Crnoj Gori (2020-2021)
21/12/2021

Obuka službenika policije Crne Gore o vođenju razgovora i saslušanja – Stručno mišljenje

Stručno mišljenje: Obuka službenika policije Crne Gore o vođenju razgovora i saslušanja
08/12/2021

Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”

Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”
26/11/2021

Protiv zaborava – iskazi svjedoka u suđenjima povodom ratnih zločina

Protiv zaborava – iskazi svjedoka u suđenjima povodom ratnih zločina
30/06/2021

Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore (2015-2021)

Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore (2015-2021)
02/02/2021

STRIP Zaštita od nasilja na internetu

STRIP Zaštita od nasilja na internetu
02/02/2021

STRIP Zaštita od nasilja u porodici

STRIP Zaštita od nasilja u porodici
02/02/2021

STRIP Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka

STRIP Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka
23/10/2020

Kako do bolje zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori

23/07/2020

Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19

Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19
25/06/2020

Priručnik za sprovođenje djelotvornih istraga u predmetima zlostavljanja

Priručnik za sprovođenje djelotvornih istraga u predmetima zlostavljanja
23/06/2020

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Sloboda mirnog okupljanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava