PUBLIKACIJE

26/05/2017

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)
15/04/2017

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2014-2018 U PERIODU 2014-2016

25/03/2017

Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici

05/03/2017

POSREDOVANJE – MEDIJACIJA U CRNOJ GORI

01/03/2017

ODGOVORNOST ZA KRŠENJE SUDIJSKE ETIKE U CRNOJ GORI, RAD KOMISIJE ZA ETIČKI KODEKS SUDIJA (2011-2016)

15/02/2017

ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE

31/12/2016

Naknada štete žrtvama ratnih zločina u Crnoj Gori

Naknada štete žrtvama ratnih zločina u Crnoj Gori
15/12/2016

PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO: OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

11/12/2016

BEZBJEDNOST I OSNOVNA PRAVA: DIMENZIJE I PERSPEKTIVE SIGURNOSTI LGBT OSOBA

Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba
27/11/2016

IZVJEŠTAJ „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori (2004-2016)“

15/10/2016

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

10/09/2016

RODNA ANALIZA STATUSA I RIZIKA KOJIMA SU IZLOŽENE AKUTNE PACIJENTKINJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU