PUBLIKACIJE

10/09/2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori 2016-2019

Izbor i napredovanje sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori (2016-2019)
26/06/2019

Kaznena politika u oblasti zabrane zlostavljanja u Crnoj Gori

Kaznena politika u oblasti zabrane zlostavljanja u Crnoj Gori
05/12/2018

Djelotvornost istraga u slučajevima zlostavljanja u Crnoj Gori

Djelotvornost istraga u slučajevima zlostavljanja u Crnoj Gori
21/11/2018

Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena

Evropski sud za ljudska prava i sloboda izražavanja: Zbirka biltena
30/06/2017

POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U CRNOJ GORI

Jun 2017
15/06/2017

Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika

01/06/2017

ADVOKATURA U KONTEKSTU REFORME PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI

01/06/2017

NOTARIJAT U CG

30/05/2017

ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI

26/05/2017

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori (2009-2015)
15/04/2017

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2014-2018 U PERIODU 2014-2016

25/03/2017

Modeli deinstitucionalizacije i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici