Brošure izrađene u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”

05/ 03/ 2013 Završna ocjena o ispunjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Zavod “Komanski most”
05/03/2013
05/ 03/ 2013 Završna ocjena o primjenjenosti preporuka datih u izvještaju: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”
05/03/2013

Brošure izrađene u okviru projekta “Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori”