8/6/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-u

6/6/2016 HRA POZDRAVLJA ODLUKU OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA DA PROCESUIRA KOMANDANTA SAJ, NADAMO SE DA ĆE UBUDUĆE REAGOVATI BEZ OKLIJEVANJA
06/06/2016
9/6/2016 PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-U
09/06/2016

8/6/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-u

Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava sjutra predstavljaju rezultate monitoringa poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori i projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, čiji je cilj bio unapređenje ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika/ca i lica na izdržavanju kazne zatvora.

Prezentacija se održava 9.06.2016. u 11h u PR Centru u Podgorici, ul. Josipa Broza 23/A.

Na prezentaciji će govoriti Ivana Vujović, koordinatorka projekta, izvršna direktorica NVO Juventas, Slavica Rabrenović, generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor ZIKSa, Tea Gorjanc Prelević, suprevizorka monitoringa i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava i autorke monitoring izvještaja, Mirjana Radović, koordinatorka u NVO Akcija za ljudska prava i  Tijana Žegura, programska direktorica u NVO Juventas.

Projekat je bio usmjeren na sprečavanje torture, proširenje mogućnosti za radno angažovanje, povećanje pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju, uključivanje u kreativne aktivnosti i unapređenje zdravstvene zaštite sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga. Projekat se realizovao u partnerstvu sa Ministarstvom pravde Crne Gore, a finansirale su ga Evropska unija i Britanska ambasada u Podgorici.

Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori daje preko 100 peporuka za unapređenje stanja, prvenstveno u odnosu na uslove boravka pritvorenika i zatvorenika, tretman, zdravstvenu zaštitu, zaposlene, sprečavanje torture i zaštitu. Predstavićemo i diskutovati zaključke i preporuke. Na prezentaciji će, pored Monitoringa poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori, biti predstavljene i publikacije:  Nacrt Akcionog plana za unapređenje položaja lica u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora i za unapređenje podrške nakon otpusta i Percepcija uslova i tretmana u zatvoru zatvorenika i osoblja zatvora, kao i film koji prati realizaciju podgrantova nevladinih organizacija: NIT, Roditelji, BFilm/Atak i Centar za ženska prava.

Unaprijed se zahvaljujemo prisustvu i interesovanju za temu poštovanja ljudskih prava zatvorenika/ca i pritvorenih lica.