9/6/2016 PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-U

8/6/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-u
08/06/2016
14/6/2016 INTERVJU IZVRŠNE DIREKTORICE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA, TEE GORJANC PRELEVIĆ, U MONITORU, 3.6.2016. GODINE
14/06/2016

9/6/2016 PREDSTAVLJANJE REZULTATA MONITORINGA POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA U ZIKS-U

1Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava i Juventas su danas predstavile rezultate projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije i Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori 2014-2015″, čiji je cilj bio unapređenje ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika/ca i lica na izdržavanju kazne zatvora.

Prilikom prezentacije izvještaja diskusija se posebno razvila o ocjeni da Uprava zatvora i Ministarstvo pravde nisu djelotvorno istražili i unutar institucije sankcionisali incident iz januara 2015. godine, kada su službenici ZIKS-a zlostavljali 13 zatvorenika, od kojih su trojicu i mučili, prema zaključku Ombudsmana. U izvještaju je konstatovan i problem zlostavljanja dugotrajnim vezivanjem kod više zatvorenika, kao i to da ZIKS nije obavještavao Ministarstvo pravde o svim slučajevima primjene sredstava prinude, uprkos zakonskoj obavezi, a da o svim slučajevima nisu bili obavješteni ni ljekari u ZIKS-u. Zaključak monitoring tima je da i dalje nedostaju dovoljne proceduralne garancije za sprečavanje zlostavljanja u zatvoru i da bi i novi Zakon o izvršavanju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti u tom smislu trebalo dopuniti, u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja Crnoj Gori (CPT).