29/09/2014 PREDSTAVLJANJE ČETVRTOG IZVJEŠTAJA U OKVIRU PROJEKTA “MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA”

28/09/2014 HRA PREDLOZI PROTIV SNIŽAVANJA GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA U ZKP-U
28/09/2014
30/09/2014 OPASNOST OD ZASTARE KRIVIČNOG GONJENJA OKRIVLJENIH ZA ZLOSTAVLJANJE POK. ALEKSANDRA PEJANOVIĆA
30/09/2014

29/09/2014 PREDSTAVLJANJE ČETVRTOG IZVJEŠTAJA U OKVIRU PROJEKTA “MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA”

Akcija za ljudska prava je 29. septembra 2014 predstavila četvrti izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” koji je nastao na osnovu praćenja rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori u periodu od 1. marta do 1. septembra 2014.

Autori izvještaja su Dragoljub Duško Vuković, u odnosu na štampane medije i portale, i Marijana Buljan, u odnosu na centralne informativne emisije pet najgledanijih televizija. Urednica je Tea Gorjanc Prelević.

Ovo je četvrti i posljednji izvještaj u okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi od septembra 2012. uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici. Cilj projekta je podrška novinarskim, tj. medijskim samoregulatornim tijelima u Crnoj Gori da objektivno i ujednačeno primjenjuju Kodeks novinara Crne Gore i tako štite i ljudska prava. U okviru projekta svim samoregulatornim tijelima, kao i redakcijama medija i pojedinačno novinarima u Crnoj Gori dostavljamo i biltene o razvoju prakse Evropskog suda za ljudska prava od značaja za slobodu izražavanja i zaštitu prava na privatnost.

Dnevni red događaja

* * * * *

Četvrti izvještaj: “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

cg

Prezentaciju sa grafikonima (Microsoft PowerPoint) možete preuzeti ovdje

Prezentaciju sa grafikonima (PDF) možete preuzeti ovdje

cg

* * * * *

Uvodna izlaganja:

Tea Gorjanc Prelević

Ian Whitting, ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori

Dragoljub Duško Vuković

Uvodno izlaganje – monitoring televizijskih stanica

* * * * *

(2) (3) (4) (5) (6)